Webbsidans undersidor:

Årsrapporterna innehåller en sammanfattning på svenska:

Namnet OTI infördes hösten 2016. Före det publicerades rapporterna under namnet Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT.