Temarapporterna ger uppgifter om olyckor relaterade till alkohol, olika åldersgrupper och specialfordon som t.ex. motorcyklar.

Här några exemplar.

Namnet OTI infördes hösten 2016. Före det publicerades rapporterna under namnet Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT.

Förhandsrapporter om alkoholrelaterade olyckor

Rapporter om moped- och motorcykelolyckor

Skador och olyckor bland äldre

12.10.2016