Namnet OTI infördes hösten 2016. Före det publicerades rapporterna under namnet Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT.

Årsrapporterna innehåller en sammanfattning på svenska:

08.02.2018