De understödda forskningsprojekten kan handla om till exempel trafikbeteende, körhälsa och körskick eller trafik- och fordonsteknik.

Följande kriterier tillämpas vid bedömningen:

  • undersökningens mervärde eller nytta för trafiksäkerheten och/eller trafiksäkerhetsundersökningen
  • undersökningens aktualitet
  • undersökningens vetenskapliga nivå
  • utnyttjande av OTI:s material i forskningen.

OTI ger ut undersökningsrapporter om forskning som utförts med stöd av OTI:s stipendier eller forskningsavtal. 

Mer information:
Trafiksäkerhetsforskare Salla Salenius
tfn 040 922 0804
salla.salenius(at)oti.fi