I stater som anslutit sig till Grönt Kort-konventionen men inte hör till EES (nästan alla övriga europeiska stater samt vissa länder vid Medelhavet och i Mellanöstern) bestäms ersättning från trafikförsäkringen enbart utgående från bestämmelserna i det land där skadan inträffat.

Den som reser till dessa länder, med undantag för Andorra, Serbien och Schweiz, måste skaffa ett Grönt Kort hos sitt trafikförsäkringsbolag och utreda eventuella behov av tilläggsförsäkringar beroende på resmålet.

Exempelvis får inte en förare som är skyldig part vid en trafikskada, och ofta inte heller fordonets passagerare, någon ersättning för sina personskador ur det egna fordonets trafikförsäkring. Med tanke på en sådan situation bör man se till att skaffa tilläggsskydd, till exempel en resenärförsäkring.

Vid avsaknad av giltigt Grönt Kort måste man vid gränsen köpa landets trafikförsäkring (en s.k. gränsförsäkring).

23.03.2015