En trafikförsäkring som beviljats i Finland gäller i alla EES-länder och i Schweiz. Trots detta rekommenderar vi att du skaffar Grönt Kort för bilresor till utomnordiska EES-länder.

Trafikskador ersätts i regel enligt bestämmelserna i det land där skadan inträffat. I EES-länderna kan en finländsk bilist, om denne är skyldig till skadan, välja att använda det egna fordonets trafikförsäkring, som också täcker förarens och ägarens eventuella personskador.

EES-länderna är följande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Utöver dessa länder täcker en trafikförsäkring som beviljats i Finland också skador som inträffat under direkt genomresa från en EES-medlemsstat till en annan.

23.03.2015