De frivilliga bilförsäkringarnas innehåll och ersättningsområde varierar beroende på bolag. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera försäkringsskyddet före resan.

I regel gäller en finländsk kaskoförsäkring utan separat avtal i alla europeiska länder och i utomeuropeiska länder som anslutit sig till Grönt Kort-konventionen. Försäkringsbolagen kan ha begränsat stöldförsäkringens giltighet och/eller höjt självriskandelen i fråga om vissa länder.

23.03.2015