• Be motparten visa upp sitt körkort och ge uppgifter om fordonet.
  • Fyll i skadeanmälan tillsammans med motparten, se till att du själv får kopia. Ta reda på tidsfristen för skadeanmälan.
  • Vid behov tillkalla polis.
  • Skicka skadeanmälan/ersättningsanspråk direkt till motpartens försäkringsbolag.
  • Bered motpartens skadeinspektör möjlighet att inspektera skadorna.

Om du reser hem igen innan skadan blivit utredd, ska du omedelbart kontakta ditt försäkringsbolag. Bolaget kan ersätta skadan från din kaskoförsäkring och sedan inkassera ersättningsbeloppet från det försäkringsbolag som ansvarar för skadan.

23.03.2015