• Be motparten visa upp sitt körkort och ge uppgifter om fordonet och försäkringen.
  • Fyll i skadeanmälan tillsammans med motparten, se till att du själv får kopia. Ta reda på tidsfristen för skadeanmälan.
  • Vid behov tillkalla polis.
  • Du kan sköta skadeärendet när du har återkommit till hemlandet efter resan om skadan orsakades av en bil vars hemvist är inom EES. Ta kontakt med skaderegleringsrepresentanten för motpartens försäkringsbolag i Finland. Om du inte vet vem representanten är, sök ersättningsrepresentant i registret. I fall där motparten inte har en utnämnd representant i Finland, sköter Trafikförsäkringscentralen skaderegleringen.
  • Om du vill kan du också hantera skadeärendet med den skyldiga partens försäkringsbolag i det aktuella landet.
  • I alla fall ska du gärna kontakta Trafikförsäkringscentralen för råd.
06.03.2017