• Förarens egna personskador
  • Skador på det försäkrade fordonet
  • Egendom eller last som fanns i fordonet

Enligt ryska trafikförsäkringslagen ersätts skador utöver ovannämnda ersättningsbelopp av den som orsakat skadan i enlighet med den civila lagstiftningen.

I Ryssland är den som är skyldig till skadan förpliktad att personligen ersätta den skadelidande för orsakade skador. Därmed kan man bli personligt ansvarig för egendoms- och personskador som överstiger ovannämnda ersättningsbelopp.

23.03.2015