• Motpartens person- och egendomsskador
  • Passagerarskador i det försäkrade fordonet
  • Person- och egendomsskador hos fotgängare och cyklister
  • Andra skador hos utomstående

Observera att ersättningsgränserna den ryska trafikförsäkringen är mycket låga.

  • Ersättningsbeloppet vid personskador är högst 160 000 rubel eller cirka 2 300 euro* per skadelidande.
  • Ersättningsbeloppet vid egendomsskador är högst 400 000 rubel eller cirka 5 500 euro* per skadelidande (fr.o.m. 1.10.2014).

* Valutakurserna påverkar ersättningsbeloppet.

23.03.2015