• Tillkalla polis vid alla trafikskador. I Ryssland är polisens nödnummer 102.

  • Observera att fordonen inte får förflyttas på platsen förrän polisen kommer.

  • Du ska begära en av polisen upprättad skadehandling och bifoga den med skadeanmälan till försäkringsbolaget.

  • Fotografera om möjligt skadorna och de inblandade fordonen.

  • Anmäl skadan till Rysslands Grönt Kort-byrå via byråns 24h-telefonservice på tfn +7 495 6412 787. På numret finns ett automatiskt meddelande på engelska med instruktioner för skadehändelser. Dessutom kan du tala med en skaderådgivare på engelska.
23.03.2015