• Tillkalla polis vid alla trafikskador. I Ryssland är polisens nödnummer 102.

  • Observera att fordonen inte får förflyttas på platsen förrän polisen kommer.

  • Du ska begära en av polisen upprättad skadehandling och bifoga den med skadeanmälan till försäkringsbolaget.

  • Fotografera om möjligt skadorna och de inblandade fordonen.

  • Ta reda på den ryska partens försäkringsbolag och kontakta det omedelbart. Kontaktinformationen finns i det ryska försäkringsbrevet. Merparten av trafikförsäkringsbolagen har en 24h-skadetjänst där ärendet kan hanteras, åtminstone på ryska.

  • Hantera saken genast på plats, även om du blir tvungen att ändra dina resplaner. Enligt ryska trafikförsäkringsvillkor ska försäkringsbolaget kontaktas inom femton vardagar från skadehändelsen, men i praktiken kräver många bolag att anmälan görs inom fem vardagar.

  • Ryska försäkringsbolag kräver ofta att den oskyldiga parten personligen besöker bolagets kontor för skadeanmälan. Ta med skadehandlingen du fått av polisen och bifoga den till skadeanmälan.

  • Ingå inga överenskommelser om skadestånd med den skyldiga parten. Sådana kan leda till att skadestånd vägras.

  • Om det ryska fordonet saknar försäkring eller den som orsakat skadan förblir okänd, sköter Ryska bilförsäkringsförbundet skaderegleringen och betalar ut ersättning till skadelidande. Rysslands Grönt Kort-byrå har en telefontjänst på tfn +7 495 6412 787 som ger instruktioner även i dessa skadehändelser.
23.03.2015