Om en skada inträffar, fyll i och underteckna (inkl. namnförtydliganden) blanketten för skadeanmälan. När du reser till Ryssland ska du gärna skriva ut och ta med den internationella blanketten för skadeanmälan.

23.03.2015