• Rysslands Grönt Kort-byrås 24h-servicenummer på tfn +7 495 6412 787 (betjänar på ryska och engelska) eller

  • Trafikförsäkringscentralen på tfn +358 404504570, under tjänstetid (kl. 8–16)

  • Ditt försäkringsbolag

  • I nödsituationer kan finländska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland även kontakta de finländska beskickningarnas konsulära journummer i Ryssland. Förutom dessa nummer finns också annan nyttig information om att resa i Ryssland på Utrikesministeriets webbplats på formin.fi och på de finländska beskickningarnas gemensamma webbplats på finland.org.ru

  • Information om att resa med egen bil till Ryssland finns också på Automobilförbundets webbplats på autoliitto.fi
08.01.2019