• Andorra
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern*
 • Danmark
 • Estland
 • Frankrike (inkl. Monaco)
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien (inkl. San Marino och Vatikanstaten)
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Schweiz (inkl. Liechtenstein)
 • Serbien**
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien och Nordirland
 • Sverig
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

*) Obs. Grönt Kort gäller endast i de områden som kontrolleras av Republiken Cypern.

**) Obs. Grönt Kort gäller inte i Kosovo. Vid inresa till Kosovo måste du alltså köpa en trafikförsäkring som gäller där.

Vid resor till länder som inte anslutit sig till Grönt Kort-systemet måste du vid gränsen skaffa en trafikförsäkring som gäller i det aktuella landet.

23.03.2015