Teemaraportit ja onnettomuustietopaketit

Teemaraportit ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa tietoja teeman mukaisista onnettomuuksista on koottu yleensä viiden vuoden ajalta, jotta ilmiöistä saa kattavamman kuvan. Teemoja ovat esimerkiksi päihdeonnettomuudet ja eri ajoneuvoryhmien onnettomuudet.

Tietopaketit ovat tiiviitä ja nopeasti silmäiltäviä lyhyitä katsauksia. Niihin on koottu perustietoa erilaisista onnettomuuksista sekä niiden määrien kehityksestä. Tietopaketteja on tehty mm. eri ikäryhmien onnettomuuksista.

Sivustolle on koottu uusimmat raportit. Aiemmin ilmestyneitä raportteja voit tiedustella OTIn tietopalvelusta.

Raportit ja tietopaketit ovat pdf-tiedostoja ja ne avautuvat uuteen ikkunaan.

Tietoa eri teemoista:

Päihdeonnettomuudet

OTI-päihderaportti 2023 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2017-2021

OTI-Päihderaportti 2022 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2016–2020

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuudet

OTI-Pyöräilyraportti 2022 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2016–2020

Ajoterveys

OTI-Ajoterveysraportti 2021 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2014–2018

Eri ikäisten kuljettajien onnettomuudet

OTI-Lasten liikenneonnettomuudet 2022 (teemaraportti)
Alle 15-vuotiaiden lasten onnettomuudet ja liikennevahingot vuosilta 2011–2020

OTI-Nuorisoraportti 2021  (teemaraportti)
Onnettomuudet ja liikennevahingot vuosilta 2015–2019

Nuorisoraportti 2016 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2010–2014

0–24-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet 2010–2019 (tietopaketti)

25–44-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet 2010–2019 (tietopaketti)

45–64-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet 2010–2019 (tietopaketti)

Yli 64-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet 2010–2019 (tietopaketti)

Onnettomuudet tapahtumapaikan mukaan

Moottoritieonnettomuudet 20112020 (tietopaketti)

Tasoristeysonnettomuudet 2011–2020 (tietopaketti)

OTI-Tasoristeysraportti 2019 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2007–2016

Taajamissa vuosina 2012–2021 tapahtuneet onnettomuudet (tietopaketti)

OTI-Taajamaraportti 2021 (teemaraportti)
Onnettomuudet ja liikennevahingot vuosilta 2015–2019

OTI-Taajamaraportti 2016 (teemaraportti)
Onnettomuudet ja liikennevahingot vuosilta 2010–2014

Onnettomuudet ajoneuvon tyypin mukaan

Matkailuautojen onnettomuudet 2011–2020 (tietopaketti)

Traktoreiden ja moottorityökoneiden onnettomuudet 2011–2020 (tietopaketti)

Moottoripyöräilijöiden onnettomuudet 2011−2020 (tietopaketti)

Moottoripyörä- ja moporaportti 2015 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2009–2013
raportin liite: Kuljettajatutkinnot ja ensirekisteröinnit 2009–2013 (pdf) 

Moottorikelkkaonnettomuudet 20112020 (tietopaketti)

Moottorikelkkaraportti 2016 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2014–2015

Sairasauto-onnettomuudet 20102019 (tietopaketti)

OTI-Mopoautoraportti 2017 (teemaraportti)
Onnettomuudet vuosilta 2004–2016, liikennevahingot vuosilta 2011–2016

Mönkijäraportti 2012 (teemaraportti) 
Onnettomuudet vuosilta 2009–2012

Muut tarkastelut

Vuosina 2012–2021 tapahtuneet kuolemaan johtaneet väsymysonnettomuudet (tietopaketti)

Eläinonnettomuudet vuosina 2011–2020 (tietopaketti)

Eläinonnettomuudet vuosina 2010–2019 (tietopaketti)

Lasten turvalaite -raportti 2015 (teemaraportti)  
Onnettomuudet vuosilta 2004–2013 

Henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitys (2017), niin sanottu automallitutkimus

Tutkimuksessa arvioitiin henkilöautojen kolariturvallisuutta tarkastelemalla eri automallien onnettomuusmääriä sekä kuljettajien loukkaantumisia. Aineistona käytettiin 254 943 liikennevakuutuksesta korvattua kahden henkilöauton välistä yhteenajo-onnettomuutta vuosilta 2005–2014.

Koko tutkimusraportti: Henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitys (2017) (pdf)

Automalliliite (pdf). Tutkimukseen kuuluvan Automalliliitteen tarjoamaa tietoa voi hyödyntää autovalintaa tehtäessä. Automalliliite ei kuitenkaan sovellu johtopäätösten tekemiseen yksittäisten automallien välillä, koska aineistona käytettyihin onnettomuuksiin ovat vaikuttaneet myös monet automallista riippumattomat tekijät. Onnettomuusriskiä tarkasteltaessa tulee muistaa, että uusimmat ja suurimmat autot on usein rekisteröity suuriin kaupunkeihin, joissa autoille tapahtuu paljon lieviä onnettomuuksia. Liitteen avulla voi kuitenkin vertailla autojen eri kokoluokkien turvallisuutta sekä saman automallin vanhempien ja uudempien versioiden välillä tapahtunutta kehitystä.

Liikennevahinkoportti-verkkopalvelu

Verkkopalvelu sisältää tiedot 10 viimeisen vuoden aikana liikennevakuutuksesta korvatuista omaisuus- ja henkilövahingoista. Aineisto kattaa noin miljoonan vahingon tiedot. Palvelussa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista erilaisten hakukriteerien avulla. Palvelu ei edellytä kirjautumista ja se on maksuton.

Siirry Liikennevahinkoporttiin