Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle.

Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on Liikennevakuutuskeskuksessa itsenäisesti toimiva yksikkö, joka kerää ja analysoi liikennevahingoista saatavaa tietoa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. 

Vakuutusyhtiöt ovat osallistuneet liikenneturvallisuustyöhön vuodesta 1929, jolloin perustettiin liikennekulttuurikomitea. Sitä seurasivat Tapaturmatorjuntayhdistyksen liikenneturvallisuusjaosto eli Talja ja myöhemmin Liikenneturva.

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) perustettiin puolestaan 1967, ja vuodesta 2016 alkaen se on toiminut OTIn nimellä. Vakuutusalalle OTI tarjoaa tänä päivänä väylän tehdä yhteistyötä kansallisessa ja kansainvälisessä liikenneturvallisuustyössä.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen järjestelmä

Suomalaisten liikennevahinkotietojen järjestelmällinen kerääminen aloitettiin vakuutusyhtiöiden yhteisellä vahinkoilmoituksella. Sen jälkeen alettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa perustaa puolueettomia tutkijalautakuntia.

Lautakunnat tutkivat nykyään kaikki kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet, eli vuosittain satoja onnettomuuksia. Onnettomuuksista kerätään yksityiskohtaista tietoa kuljettajista, ajoneuvoista, teistä ja olosuhteista sekä analysoidaan näiden tekijöiden vaikutusta onnettomuuksien syntyyn. Lue lisää sivulta Onnettomuuksien tutkinta. OTI koordinoi tutkijalautakuntatyötä, mutta ei puutu lautakuntien riippumattomaan työskentelyyn. 

OTIn tietopalvelu on kansainvälisesti ainutlaatuinen. OTI saa tutkijalautakunnilta saamiensa onnettomuustietojen lisäksi vakuutusyhtiöiltä hyvin kattavat liikennevahinkotilastot. Ulkomailla ei vastaavan laajuisia tilastoja ole saatavilla.

Suomalaisten tutkijalautakuntien työtä arvostetaan ulkomailla, ja OTI tekee tiivistä yhteistyötä etenkin naapurimaiden onnettomuustutkijoiden kanssa.

Luotettavaa tietoa liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. OTI tarjoaa tietoa tieteelliseen sekä tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuu­desta vastaavat viranomaiset ajan tasalla, tehostaa yhteistyötä ja auttaa päätöksenteossa.

OTI tukee nykyaikaista tietopohjaista johtamista, jossa menetelmät ja toimintatavat seuraavat aikaansa. OTI hyödyntää työssään jatkuvasti useita tietolähteitä omien tilastojensa ohella ja arvioi onnettomuuksien riskitekijöitä monipuolisesti ja puolueettomasti. OTI tekee tärkeää työtä koko yhteiskunnan hyödyksi.