Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikennevakuutuksen ja siirtää sen toiseen vakuutusyhtiöön milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Jos irtisanottava vakuutus koskee rekisteröityä ajoneuvoa, vakuutus irtisanotaan ottamalla uusi vakuutus.

Onko ajoneuvosi varastettu? Liikennevakuutuksen voi irtisanoa myös silloin, kun ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus poliisille ja vakuutusyhtiölle.

Poistatko ajoneuvosi liikennekäytöstä? Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennevakuutuksen voi irtisanoa ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksen päättymisen ajoneuvorekisteriin. Mikäli liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennevakuutus on irtisanottu, tulee ajoneuvolle tehdä uusi liikennevakuutus ennen kuin ajoneuvo otetaan uudestaan liikennekäyttöön.

Vakuutuksenottajan irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön toimittama ilmoitus siitä, että:

  • ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä;
  • ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin vakuutuksenottajan kuolinpesälle tai konkurssipesälle;
  • vakuutuksenottaja luopuu ajoneuvon omistuksesta tai hallinnasta;
  • vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä.


Näissä tilanteissa vakuutuksen voimassaolo päättyy ilmoituksessa mainittuna päivänä.

01.01.2019