Kuinka laissa otetaan huomioon itseohjautuvien ajoneuvojen lisääntyminen?

Vakuutuksenottajaan tai vahingonkärsineeseen asialla ei ole käytännössä vaikutusta, sillä he saavat joka tapauksessa korvauksen ensisijaisesti liikennevakuutuksesta.

Laki mahdollistaa sen, että ajoneuvon tai sen osan valmistaja voi olla vastuussa liikennevahingon korvaamisesta tuotevastuulain mukaisesti. Käytännössä korvaukset voidaan ohjata valmistajalle sellaisissa tilanteissa, joissa vahinko ei johdu kuljettajasta, vaan ajoneuvossa olleesta viasta tai esimerkiksi ohjelmistovirheestä.

26.10.2016