Miten vahinkohistoria otetaan tulevaisuudessa paremmin huomioon?

Uudessa laissa annetaan vakuutusyhtiölle lisää joustavuutta vakuutusmaksujen laskuperusteiden määrittelyssä. Esimerkiksi yhden ajoneuvon vahinkohistoria on jatkossa mahdollista huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa.

Kuten aiemminkin, laki velvoittaa henkilön vahinkohistorian huomioimisen vakuutusmaksuissa.

Miten laki vaikuttaa, jos samalla ajoneuvolla on useita käyttäjiä? Kenen vahinkohistorian mukaan vakuutuksen hinta määräytyy?

Liikennevakuutuksen hinta ei määräydy pelkästään vahinkohistorian mukaan, vaan se muodostuu useiden riskitekijöiden (ns. tariffitekijöiden) perusteella. Hintaan vaikuttavat  sekä ajoneuvoon että sen käyttäjään liittyvät tekijät.

Liikennevakuutuslain uudistus ei käytännössä muuta näiden tekijöiden arviointia, vaan ne perustuvat jatkossakin laskettuihin todellisiin riskeihin.

Käyttäjään liittyvät riskitekijät, eli myös vahinkohistoria, arvioidaan lähtökohtaisesti ajoneuvon pääasiallisen käyttäjän perusteella (käytännössä ajoneuvon omistaja ja/tai haltija). Jos ajoneuvolla on useita haltijoita, vakuutusyhtiöiden tuotteissa on mahdollista huomioida molempien vahinkohistoria ja muut käyttäjään liittyvät riskitekijät.

Vahinkohistoriatiedot ovat vakuutuksenottajakohtaisia, joten niitä ei voi enää siirtää vakuutuksenottajalta pois toiselle henkilölle. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin huomioida bonuksen tai muun maksuvaikutuksen muodossa vakuutusmaksua määritellessään myös esimerkiksi asiakkaan puolison omistaman tai hänen hallinnassaan olleen ajoneuvon vahinkohistorian. Näin voidaan tehdä muun muassa tilanteissa, joissa molemmat ovat käyttäneet ajoneuvoa tai ajoneuvoa tulee käyttämään myös vakuutuksenottajan puoliso. Kukin vakuutusyhtiö määrittää kuitenkin itse ehdoissaan, kuinka se käyttää vahinkohistoriatietoja ja siten myös sen, huomioidaanko useamman henkilön tiedot.

Vahinkohistoriatiedot ovat vakuutuksenottajakohtaisia. Tarkoittaako tämä sitä, että jos yhdellä ajoneuvolla sattuu vahinko, se vaikuttaa vakuutuksenottajan muidenkin ajoneuvojen bonuksiin?

Ei välttämättä. Se riippuu yhtiön vakuutusehdoista. Tarkista asia omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Voiko yritys vakuuttaa koko ajoneuvokantansa yhdellä vakuutuksella vai pitääkö jokainen ajoneuvo vakuuttaa erikseen?

Uusi laki antaa mahdollisuuden yritys- ja yhteisötunnuksen (y-tunnuksen) omaavalle yritykselle vakuuttaa koko ajoneuvokantansa yhdellä vakuutuksella ajoneuvoja yksilöimättä. Kyseessä on niin kutsuttu ryhmäliikennevakuutus. Vakuutusyhtiöt eivät kuitenkaan ole velvoitettuja ryhmäliikennevakuutusten myöntämiseen, vaan niistä voidaan sopia erikseen. Käytännössä tällainen ratkaisu sopii esimerkiksi isoille kuljetusliikkeille tai vastaaville, joilla on iso ajoneuvokanta.

03.02.2017