Miksi liikennevakuutuslakia uudistettiin?

Vanha liikennevakuutuslaki tuli voimaan 1960. Vanhan lain sisältö on siten ehtinyt jo vanhentua.

Miten lakia uudistettiin? Mikä uudistuksen tavoite oli?

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa vanhaa lakia pyrittiin selkiyttämään sisällöltään ja rakenteeltaan ja tekemään siitä aiempaa yksiselitteisempi. Lisäksi lakiin on nyt kirjattu siitä puuttuneita, jo olemassa olevia vakiintuneita käytäntöjä.

Uusi laki selkeyttää ja parantaa vakuutuksenottajien ja vahingonkärsineiden asemaa ja oikeuksia. Laki ottaa myös huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten itseohjautuvien ajoneuvojen lisääntymisen.

Uusi liikennevakuutuslaki pyrkii edistämään markkinoiden kehittymistä ja kilpailua. Käytännössä uudistus antaa vakuutusalalle mahdollisuuden uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen.

Lain perusperiaatteet pysyvät kuitenkin ennallaan. Perusperiaatteilla tarkoitetaan lain soveltamisalaa, vakuuttamisvelvollisuutta, vahinkojen korvaamisen periaatteita ja korvausetuuksia.

18.01.2017