Millainen on laki Liikennevakuutuskeskuksesta, mikä muuttui aiempaan nähden?

Aiemmin erillisenä ollut asetus yhdistettiin osaksi liikennevakuutuslakia. Laissa Liikennevakuutuskeskuksesta säädetään liikennevakuutuksia myöntävien yhtiöiden velvollisuudesta kuulua Liikennevakuutuskeskukseen (LVK) sekä keskuksen hallinnosta ja rahoituksesta. Lisäksi Valtiokonttori tulee LVK:n jäseneksi.

Uutta laissa on se, että LVK ei jatkossa itse määrää liikennevakuutuksen laiminlyönnistä seuraavaa maksua, vaan Valtiokonttori määrää maksun LVK:n esityksen perusteella.


Millaisia liikennevahinkoja LVK jatkossa korvaa?

Liikennevakuutuskeskus korvaa jatkossakin tuntemattomien, vakuuttamattomien ja ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot sekä ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot eläinten omistajille.

Uuden lain myötä Liikennevakuutuskeskus korvaa jatkossa myös liikennevakuutusvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot. Ennen tämä tehtävä kuului Valtiokonttorille.

Lisäksi Liikennevakuutuskeskus korvaa jatkossa vahingot sellaisissa tilanteissa, joissa ajoneuvon liikennevakuutus on irtisanottu, koska ajoneuvo on tullut varastetuksi.

26.10.2016