Muuttuvatko liikennevahinkojen korvaukset uuden lain myötä?

Kuluttajien kannalta hyvin vähän. Liikennevakuutus haluttiin säilyttää yhtä kattavana ja turvaavana kuin ennenkin, vaikka vakuutuksen soveltamisalaan tehtiin pieniä tarkennuksia. Esinevahinkojen maksimikorvaukset kuitenkin nousevat 3,3 miljoonasta viiteen miljoonaan euroon.

Kuinka nopeasti korvauksen jatkossa saa?

Vahinkojen käsittelyajat lyhenevät. Korvaushakemuksen käsittely on aloitettava seitsemän päivän kuluessa korvaushakemuksen saapumisesta, eli asian vireille tulosta. Korvauspäätös on annettava kuukauden kuluessa vireille tulosta. Mikäli korvauspäätöksen antaminen kestää yli kuukauden, korvauksenhakijalle on maksettava viivästyskorkoa. Jos tapauksen ratkaiseminen venyy esimerkiksi korvausvastuuta selvittäessä, vakuutusyhtiön on kolmen kuukauden sisällä annettava asiakkaalle vastaus, miksi käsittely on viivästynyt.

Kuka jatkossa korvaa syyttömän osapuolen vahingot, jos toisella osapuolella on vakuutukset hoitamatta?

Liikennevakuutuskeskus korvaa jatkossakin syyttömän osapuolen vahingot. Korvaus on sen mukainen kuin ajoneuvoissa olisi ollut liikennevakuutus voimassa.

26.10.2016