Miksi liikennevakuutus on pakollinen?

Liikennevakuutuksella turvataan syyttömän osapuolen oikeusturva ja korvaukset. Liikennevakuutuksen antama turva säilyy yhtä laajana myös uuden liikennevakuutuslain myötä.

Suomessa on kansainvälisestikin hyvin kattava liikennevakuutusturva. Edes kaikissa vihreä kortti -maissa ei ole ns. kuljettajanpaikkasuojaa (eli jossa myös vahingon aiheuttanut henkilö saa korvaukset henkilövahingoistaan).

Vahinkoriski on liikenteessä suurempi kuin monilla muilla elämän osa-alueilla. Lakisääteinen liikennevakuutus antaa kattavan vakuutusturvan. Siitä korvataan kaikki henkilövahingot sekä syyttömälle että vahingon aiheuttaneelle osapuolelle. Vahingonkärsinyt syytön osapuoli saa turvaa sekä henkilö- että esinevahingon osalta. Vahingonaiheuttajalle liikennevakuutus antaa kattavan vastuuvakuutusturvan.

Liikennevakuutuksen pakollisuus, eli lakisääteisyys on myös kansainvälisen sääntelyn eli liikennevakuutusdirektiivin mukaista.

Mitä hyötyä vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta on?

Liikennevakuutus ei kata vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omistajalle tai haltijalle aiheutuneita esinevahinkoja. Näitä vahinkoja voidaan korvata vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta eli kaskovakuutuksesta. Lisäksi kaskovakuutuksella voi hankkia lisäturvaa muun muassa ilkivallan, palon tai varkauden varalta.

30.01.2017