Usein kysyttyä ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuudesta

En käytä ajoneuvoa liikenteessä, pitääkö se silti vakuuttaa?

Liikennevakuutuslain tarkoittama liikenne on käsitteellisesti laajempi kuin miten liikenne yleisesti ymmärretään tai mitä tieliikennelaki liikenteellä tarkoittaa. Moottoriajoneuvo on liikennevakuutuslain mukaan liikenteessä myös silloin, kun käytät tai siirrät sitä teiden ulkopuolella kuten piha-alueilla, pelloilla, metsässä tai jäällä. Vahinko voi sattua sielläkin.

En käytä ajoneuvoa lainkaan, pitääkö se silti vakuuttaa?

Ajoneuvorekisterissä olevalla ajoneuvolla on aina oltava liikennevakuutus. Jos et käytä ajoneuvoasi lainkaan, voit tehdä sille liikennekäytöstä poiston. Tällöin ajoneuvoa ei myöskään tarvitse liikennevakuuttaa. Ota yhteyttä myös vakuutusyhtiöösi selvittääksesi, miten liikennekäytöstä poisto vaikuttaa vakuutusmaksuusi. Ohjeet ja lisätietoja liikennekäytöstä poistosta löydät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta (www.traficom.fi).

Myös rekisteröimättömälle ajoneuvolle on otettava liikennevakuutus, vaikka ajoneuvo ei kuuluisi rekisteröimisvelvollisuuden piiriin (esim. mönkijät, moottorilla varustetut polkupyörät), jos sitä käytetään liikenteessä. Huom. liikenteellä tarkoitetaan myös tieliikenteen ulkopuolella ajamista, kuten metsässä, piha-alueilla tai jäällä.

Pitääkö kausiluonteistenkin ajoneuvojen olla aina liikennevakuutettuja (esim. mopot, moottorikelkat)?

Myös kausiluonteiset ajoneuvot on vakuutettava heti ostosta. Vakuutusyhtiöt ovat ottaneet kausiluonteisuuden huomioon vakuutusmaksuissa. Mikäli et käytä kausiluonteista ajoneuvoasi lainkaan, voit tehdä sille liikennekäytöstä poiston. Ohjeet ja lisätietoja liikennekäytöstä poistosta löydät Traficomin sivuilta (www.traficom.fi).

Kuinka toimin kuolinpesään kuuluneen ajoneuvon vakuuttamisen kanssa?

Jos olet saanut ajoneuvon itsellesi perinnönjaossa tai testamentilla, sinun on otettava sille liikennevakuutus seitsemän päivän sisällä perinnönjaosta tai siitä, kun testamentti on saanut lainvoiman.

01.01.2019