• Vihreästä kortista on rastittu yli joku ETA-maista.
  • Vihreän kortin ja ajoneuvon tiedot eivät ole yhtäpitävät.
  • Kortin tiedot ovat puutteelliset.
  • Kortin voimassaoloaika on päättynyt.
  • Esitettävä vihreä kortti on sellaisen yhtiön myöntämä, jolla ei ole siihen oikeutta.


Edellä mainituissa tapauksissa ajoneuvolle on hankittava rajaliikennevakuutus joko Tullista, vakuutusyhtiöstä tai Liikennevakuutuskeskuksesta. Rajaliikennevakuutuksen lyhin voimassaoloaika on 30 päivää.

Jos ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa vihreää korttia tai rajaliikennevakuutusta, voivat viranomaiset estää ajoneuvon käytön ja ajoneuvon omistajalle/haltijalle määrätään vakuuttamattomuudesta aiheutuvat sanktiot.

01.01.2017