Jos tuontiajoneuvossa on lähtömaan lainsäädännön mukaan myönnetyt ja voimassa olevat rekisterikilvet, pääsääntöisesti sillä on myös ko. lähtömaan vakuutusyhtiön myöntämä, voimassa oleva liikennevakuutus. Näin vakuutetun ajoneuvon käyttämiselle ei ole vakuutuksesta johtuvaa estettä.

Ulkomailla, esim. Saksassa, myynnissä oleva ajoneuvo on todennäköisesti poistettu rekisteristä. Jotta ajoneuvon voi tuoda ajamalla Suomeen, sille on haettava väliaikaiset lähtömaan kilvet ja paikallinen liikennevakuutus. Autoa ostettaessa tai liikennevakuutusta lähtömaassa otettaessa on syytä varmistaa, että vakuutus on voimassa koko sen ajan, jona ajoneuvoa käytetään väliaikaisesti autoverotta Suomessa.

Ajoneuvon ostomaan viranomaisen hyväksynnällä voidaan liikennevakuutus ottaa jo ennakkoon Suomesta. Vakuutus on voimassa tällöin ajoneuvon ostohetkestä alkaen. Edellytyksenä on, että yhtiölle ilmoitetaan yksilöidyt tiedot ajoneuvosta.

Ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajan on aina syytä selvittää oma vakuutusturvansa. Ulkomailla myönnetty liikennevakuutus ei yleensä ole yhtä kattava kuin Suomen lakisääteinen liikennevakuutus, sillä siitä puuttuu ns. kuljettajapaikkasuoja. Onnettomuustilanteessa liikennevahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettaja voi jäädä ilman korvausta henkilövahingostaan, ellei hänellä ole lisäturvana vapaaehtoista vakuutusta.

Jos ajoneuvon rekisteröinti ei ole voimassa ajoneuvoa maahan tuotaessa, on ajoneuvolle otettava jo ennen sen käyttöönottoa siirtolupa sekä kotimainen liikennevakuutus.

Tulli voi pyynnöstä myöntää siirtoluvan myös EU- tai ETA-valtiossa rekisteröidylle ajoneuvolle. Suomalaisen liikennevakuutuksen hankkiminen voi olla tarpeen esimerkiksi kuljettajan vahinkoturvan varmistamiseksi.

01.01.2017