OTIn tutkimukset

OTI osallistuu monipuolisesti liikenneturvallisuustutkimusten toteuttamiseen.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tarjoaa tietoa tieteelliseen sekä tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Lisäksi instituutti tuottaa ja rahoittaa tutkimuksia itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Lue lisää aineistojen luovutuksesta tutkimuskäyttöön.

OTI myöntää myös apurahoja liikenneonnettomuuksia ennaltaehkäisevään tutkimustyöhön. Apurahat ovat haettavissa alkukeväästä.

Alle on koottu tutkimuksia, joissa OTI on ollut mukana tai joihin on käytetty OTIn aineistoja.

04.05.2020