Teemaraportit

Teemaraporteista löytyvät tiedot mm. alkoholionnettomuuksista, eri ikäryhmien onnettomuuksista sekä erikoisajoneuvojen, kuten moottorikelkkojen ja mönkijöiden onnettomuuksista.

Tuoreimmat tiedot eri teemoista saatavilla OTI-tietopalvelusta.

OTIn nimi otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tätä ennen raportit julkaistiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT:in nimen alla.

Ennakkoraportit alkoholionnettomuuksista

Alkoholi- ja päihdeonnettomuudet liikenteessä

Liikenneonnettomuudet taajamissa

Terveysperäiset liikenneonnettomuudet

Lasten turvalaitteet

Nuorten liikenneonnettomuudet

Iäkkäiden vahingot ja onnettomuudet

Mopo-, mopoauto- ja moottoripyöräonnettomuudet

Moottorikelkkaonnettomuudet

Mönkijäonnettomuudet

21.06.2018