Vihreä kortti -maiden edustajat kokoontuvat Suomeen

Tiedote 5.6.2017

Suomessa järjestetään tällä viikolla kansainvälisen Vihreä kortti -liikennevakuutusjärjestelmän yleiskokous, General Assembly. Tämän 7.–9.6. pidettävän tapahtuman tavoitteena on kehittää järjestelmää ja syventää jäsenmaiden välistä yhteistyötä. Järjestelmään kuuluu 48 jäsenmaata, joista 46 osallistuu Suomen yleiskokoukseen.

Vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Vihreä kortti -järjestelmän ansiosta suomalainen autoilija voi matkustaa jäsenmaissa joustavasti ja ilman vakuutuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Järjestelmän keskusjärjestö Council of Bureaux (CoB) hallinnoi järjestelmää ja direktiivejä sekä sovittaa yhteen eri maiden kansallisia liikennevakuutusjärjestelmiä.

Maiden välinen yleiskokous pidetään vuosittain eri maissa. Nyt 51. kertaa järjestettävä tapahtuma on ensimmäistä kertaa Suomessa.

Osa Suomi 100 -ohjelmaa – suomalainen liikennevakuutusjärjestelmä edelläkävijä

Kokouksen isännöinnin kunnia- ja luottamustehtävä annettiin Suomen Liikennevakuutuskeskukselle (LVK) tunnustuksena pitkäaikaisesta aktiivisesta roolista järjestelmässä ja osana itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. "Tapahtumassa esitellään suomalaisen liikennevakuutusjärjestelmän lisäksi laajasti myös suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria, taidetta, ruokaperinnettä ja historiaa", LVK:n toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen kertoo.

Osana Suomi 100 -ohjelmaa järjestettävässä tapahtumassa kerrotaan suomalaisesta liikennevakuutusjärjestelmästä, jonka kattavuus ja korvaustaso ovat poikkeuksellisen hyviä kansainvälisessä vertailussa. Esimerkiksi henkilövahingot korvataan ilman ylärajaa ja omaisuusvahinkojen korvausrajat ovat moninkertaiset EU-lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin nähden.

Suomessa on puolueeton Liikennevahinkolautakunta, joka ratkaisee riitatilanteet nopeasti ja edullisesti. Asiakkaalle korvaukset ovat vakuutusyhtiöstä riippumatta oikeudenmukaisia, koska lautakunta linjaa yhteneväisen korvaustason. "Lautakunnan ansiosta liikennevahinkoihin liittyvien korvausoikeudenkäyntien lukumäärä on kansainvälisesti verrattuna vähäinen. Kansalaisten luottamus vakuutusjärjestelmää kohtaan on hyvällä tasolla", LVK:n johtaja Janne Jumppanen toteaa.

Tilaisuudessa esitellään myös LVK:ssa toimivan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) laajasti tunnustettua riippumatonta liikenneturvallisuustyötä. OTIlla on käytössään tiedot kaikista vakuutusyhtiöiden korvaamista liikennevahingoista sekä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkinnasta. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia.

Tapahtumaan saapuu 165 vierasta. Yhdistyksen varsinainen yleiskokous pidetään torstaina.

Lisätietoja:

  • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543, etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700


Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

05.06.2017