Uusi liikennevakuutuslaki ei välttämättä muuta ns. bonusjärjestelmää

Tiedote 25.10.2016

Julkisuudessa esitetyistä virheellisistä tiedoista poiketen uusi liikennevakuutuslaki ei välttämättä tuo muutoksia vakuutusyhtiöiden bonusjärjestelmiin. Laki kuitenkin mahdollistaa vahinkohistorian aiempaa joustavamman hyödyntämisen.

Kaikkiin kodin autoihin ei välttämättä jatkossakaan saa samaa bonusta. Lakiuudistus vasta mahdollistaa tämän vakuutusyhtiöille uusien tuotteiden kehittämisessä.

"Uudistuksen myötä vakuutusyhtiöt voivat ottaa vahinkohistorian joustavammin huomioon myös esimerkiksi tilanteissa, joissa perheellä on useampi ajoneuvo tai ajoneuvo on hankittu yrityksen nimiin. Tämä tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden asiakkaiden tarpeita vastaavaan tuotekehitykseen aiempaa paremmin", Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen selventää.

Kuten nykyisinkin, laki velvoittaa henkilön vahinkohistorian huomioimisen vakuutusmaksuissa.

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus selkiyttää olemassa olevaa sääntelyä ja vähentää sen tulkinnanvaraisuutta vuoden 2017 alusta alkaen. Uusi laki ei edellytä vakuutuksenottajalta toimenpiteitä.

Lisätietoja uudesta laista:

  • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543
  • Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671
  • Viestintä, p. 040 450 4700
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

www.lvk.fi/liikennevakuutuslaki

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskus edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

25.10.2016