Maan kattavimman onnettomuustiedon tarjoaja toimii jatkossa uudella nimellä

Tiedote 19.9.2016

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Liikennevakuutuskeskuksessa on tehty turvallisuustyötä jo vuosikymmeniä. Jatkossa työtä tehdään Onnettomuustietoinstituutin (OTI) nimen alla, mikä kuvaa toimintaa paremmin.

Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää toimintaa ja edistää instituutin tuottaman tiedon hyödyntämistä eri sidosryhmien parissa. Aiemmin turvallisuustyötä on tehty muun muassa Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan VALTin, Liikennevakuutuskeskuksen ja liikenneturvallisuusyksikön nimien alla.

Käytännössä OTI on erillinen kahdeksanhenkinen yksikkö Liikennevakuutuskeskuksessa. Suurin osa työntekijöistä on liikenneturvallisuustutkijoita.

Käytössään instituutilla on sekä tutkijalautakunnilta saadut tiedot kuolemaan johtaneista onnettomuuksista että vakuutusyhtiöiltä saadut tilastot noin 100 000 vuosittaisesta liikennevahingosta. OTIn tietopalvelu pystyy ajamaan järjestelmästä erittäin kattavaa ja monipuolista tietoa esimerkiksi päättäjien, tutkijoiden ja median käyttöön maksutta. Tiedon avulla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta lainsäädännön ja käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI julkaisee vuodessa useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. Vahinkotilasto on maan laajin liikenneonnettomuustilasto. Aiemmin nämä tiedot on julkistettu Liikennevakuutuskeskuksen tai VALTin alla.

OTI tekee tiivistä yhteistyötä muiden kotimaisten organisaatioiden ja kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.

 

Lisätietoja:

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, kalle.parkkari(at)oti.fi, p. 040 450 4627
  • Tietopalvelu p. 040 450 4666


Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Lue lisää www.oti.fi

19.09.2016