Liikennevakuutuksen soveltamisala puhutti Riikan kansainvälisessä vuosikokouksessa

Uutinen 2.12.2015

Liikennevakuutuskeskus (LVK) hoitaa useita kansainvälisiä tehtäviä ja toimii mm. 4. liikennevakuutusdirektiivin edellyttämänä tietokeskuksena ja korvauselimenä Suomessa. Näiden orgaanien vuosikokous oli marraskuussa 2015 Riikassa, jossa LVK:ta edustivat toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen ja liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen.

Varsinaisten vuosikokousasioiden käsittelyn jälkeen pidettiin työpaja, jossa käsiteltiin EU:n tuomioistuimen kuuluisaksi tullutta VNUK-ratkaisua vuodelta 2014. Kyseisessä tapauksessa maatilan piha-alueella traktoriin kiinnitetty perävaunu töytäisi kumoon tikkaat, joilta putosi ja loukkaantui korkealla heinäpaalien parissa työskennellyt herra Vnuk. Tässä tilanteessa EU:n tuomioistuin myönsi Vnukille korvauksia liikennevakuutuksesta.

Tapauksen ytimessä on ollut pohdinta "ajoneuvon käyttämisestä". Useimmissa työpajaan osallistuneissa maissa tämä EU:n tuomioistuimen linjaus on ongelmallinen. Suomessakin liikennevakuutuslain soveltamisalasta on suljettu pois kaikki tilanteet, joissa ajoneuvoa käytetään liikenteestä erillään olevassa paikassa maatilatalouden töihin. VNUK-tapauksen puiminen jatkunee yhä niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin rintamilla.


CoB:n presidentti Jean Zenners ja pääsihteeri Greet Flore. CoB (Council of Bureaux) on vihreä kortti -järjestelmän Brysselissä sijaitseva keskuselin ja sihteeristö.

02.12.2015