Liikennevahinko ulkomailla? Korvausedustajarekisteristä saa tarvittavat yhteystiedot

Tiedote 27.2.2017

Korvaavan tahon löytäminen olla haastavaa, mikäli joutuu liikenneonnettomuuteen ulkomailla. Tästä syystä Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta löytyy nyt korvausedustajarekisteri, jonka avulla saa selville mihin voi ottaa yhteyttä korvauksien hakemista varten.

Saadakseen tarvittavat tiedot rekisteristä vahingonkärsineen täytyy tietää vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kotimaa. Mikäli vahingon aiheuttaneen ajoneuvon vakuutusyhtiö on jo tiedossa, haun kautta saa yhtiön tarkemmat yhteystiedot tai yhtiön mahdollisen korvausedustajan tiedot.

Korvausedustajalla tarkoitetaan tahoa, jonka ulkomainen vakuutusyhtiö on valtuuttanut toimimaan edustajanaan kansainvälisten vahinkojen hoidossa. Korvausedustaja käsittelee liikennevahingot ulkomaisen vakuutusyhtiön lukuun.

Liikennevakuutuskeskus toimii niin sanotun liikennevakuutusdirektiivin edellyttämänä tietokeskuksena Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että Liikennevakuutuskeskus mahdollistaa ulkomailla liikennevahinkoon joutuneille suomalaisille korvauksen hakemisen Suomesta käsin. Näin liikennevahinkoon toisessa ETA-maassa joutunut henkilö voi hakea korvausta vastapuolen liikennevakuutuksesta omassa kotimaassaan omalla äidinkielellään.

Korvausedustajarekisterin hakupalvelu on kuluttajille maksuton. Uudistettu ja aiempaa laajempi palvelu löytyy nyt osoitteesta www.lvk.fi/korvausedustajarekisteri.

 

Lisätietoja:

Lakimies Mari Ryymin, p. 040 922 1195, etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

27.02.2017