Motoparlamentissa keskusteltiin motoristien turvallisuudesta

Uutinen 6.11.2015

Suomen Motoristit ry (SMOTO) kutsui marraskuun alussa arvovaltaisia vieraita motoparlamenttiin keskustelemaan moottoripyöräilijöiden turvallisuudesta. Keskustelua käytiin asenteista, liikenteessä näkymisestä ja tutkimustiedosta.

Liikennevakuutuskeskusta edustivat tilaisuudessa toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen sekä liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari. Mukana olivat myös edustajat mm. If-vahinkovakuutusyhtiöstä, joka on Suomen suurin moottoripyörävakuuttaja, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, Trafista, Poliisihallituksesta, Autoliitosta, Liikenneturvasta ja Autokoululiitosta.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat Suomessa vähintään kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Liikennevakuutuskeskukselta on valmistunut tänä vuonna raportti, jossa käsitellään mm. moottoripyörä- ja mopo-onnettomuuksia lautakunta-aineiston pohjalta. Lautakuntien mukaan yleisimmät riskitekijät ovat esimerkiksi ylinopeus tai liian suuri tilannenopeus, alkoholi ja muut päihteet, moottoripyörän jarrutettavuus ja tieympäristön törmäyskohteet.

Tilaisuudessa Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää kertoi tilastoihin pohjautuen, että moottoripyöräonnettomuudet ovat vähentyneet. Kaikkiaan noin 7 prosenttia kaikista tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista ovat motoristeja. Toisaalta myös ensirekisteröinnit ja suoritteen määrät ovat vähentyneet.


Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja Martti Korhonen, If:in toimitusjohtaja Timo Vuorinen ja Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.


If:in toimitusjohtaja Timo Vuorinen muistutti hänkin, että motoristin tyypillisin riskitekijä on liian suuri tilannenopeus. Vuorinen kannusti pitämään aktiivisesti ajotaitoa yllä ja korosti myös asenteen merkitystä turvallisuuteen.

MEP Merja Kyllönen puolestaan kertoi, mitä EU-parlamentissa on tehty motoristien hyväksi. EU:n ns. valkoisessa kirjassa korostetaan mm. eri liikennemuotojen aitoa yhdistettävyyttä sekä ihmisten asettamista liikennepolitiikan ytimeen. Parlamentin mukaan esimerkiksi kaksipyöräisillä moottoriajoneuvoilla on merkittävä rooli kestävän liikkuvuuden kannalta etenkin kaupunkialueilla.


Lisätietoja:

Katso Live webcast -paneeli Suomen Motoristit ry:n sivuilta

Raportti: Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden loukkaantumiset ja kuolemat tutkijalautakunta-aineistossa

Tiedote: Kypärä päähän kunnolla ja rintakehän suojavarusteet käyttöön

06.11.2015