Uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan

Tiedote 30.12.2016

Liikennevakuutuskeskus

Vanha liikennevakuutuslaki kumotaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella 1.1.2017 alkaen. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa lakia on pyritty selkiyttämään ja tekemään siitä aiempaa yksiselitteisempi.

Kuluttajalta muutos ei vaadi toimenpiteitä. On kuitenkin hyvä olla tietoinen, että lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee jatkossa aiempaa kovemmat sanktiot. Vakuuttamaton ajoneuvo on käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa rekisterikilvet pois, jos tällainen ajoneuvo tavataan liikenteessä.

Myös vakuuttamattomuusmaksuja korotetaan. Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä se, onko ajoneuvoa käytetty liikenteessä. Jatkossa Valtiokonttori määrää vakuuttamattomuusmaksun. Liikennevakuutuskeskus huolehtii kuitenkin edelleen maksujen perinnästä.

Vakuuttamisvelvollisuuteen uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia. Kuluttajalle tärkein tieto on se, että liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei tarvitse enää liikennevakuuttaa. Vakuutus pitää tällöin erikseen irtisanoa. Jos liikennevakuutus on irtisanottu, se on otettava uudelleen ennen Trafille ilmoitettavaa liikennekäyttöönottoa. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei luonnollisesti saa ajaa lainkaan.

Vuodenvaiheesta alkaen vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen vahinkojen korvaaminen siirtyy Valtiokonttorilta Liikennevakuutuskeskukselle. Valtiokonttori vastaa kuitenkin edelleen Suomen valtion omistamien ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista.

Joustavuutta vakuutusten hinnoitteluun

Kuten aiemminkin, laki velvoittaa henkilön vahinkohistorian huomioimisen vakuutusmaksuissa. Uusi laki tarjoaa kuitenkin vakuutusyhtiöille joustavammat mahdollisuudet asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistorian huomioimisessa.

Esimerkiksi yhden ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa ja useamman ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida saman omistajan yhden ajoneuvon vakuutuksen hinnoittelussa. Tällöin vahinkohistorian ei välttämättä tarvitse alkaa alusta jokaisen uuden ajoneuvon kohdalla.


Lisätietoja:

  • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543
  • Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671
  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, p. 040 450 4259
  • Viestintä, p. 040 450 4700
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

www.lvk.fi/liikennevakuutuslaki

 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskus edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

 

30.12.2016