Kuljettajaan liittyvät riskit vaikuttavat usein kuolonkolareiden taustalla

Tiedote 30.12.2016

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Vuonna 2015 tapahtui 257 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Moottoriliikenteen onnettomuuksia sattui 35 edellisvuotta enemmän, kun kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä pysyi lähes ennallaan. Moottoriajoneuvo-onnettomuuksista suurimman osan (66 %) taustalla vaikuttivat kuljettajan tilaan liittyvät tekijät.

Kuljettajan tilaan liittyviä taustariskejä ovat esimerkiksi päihtymys, sairaudet, väsymys sekä mielentilaan liittyvät tekijät kuten masennus tai kiihtymys. Taustariskit eivät suoraan aiheuta onnettomuuksia, mutta ne vaikuttavat onnettomuuksien taustalla niiden syntymiseen.

– Päihteiden vaikutuksen alaisena ajetut onnettomuudet lisääntyivät selvästi viime vuonna edellisvuoteen nähden. Erityisesti päihdeongelmaisilta vaikuttavien, törkeän rattijuopumuksen rajan ylittäneiden kuljettajien määrä onnettomuuksissa lisääntyi. Päihteiden lisäksi muutkin kuljettajien terveysongelmat olivat yleisiä taustatekijöitä onnettomuuksissa, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari kertoo.

Viime vuonna noin neljännes moottoriliikenteessä kuolonkolarin aiheuttaneista kuljettajista oli rattijuoppoja. Lisäksi kevyessä liikenteessä sattui 13 onnettomuutta, joissa joko pyöräilijä, jalankulkija tai moottoriajoneuvon kuljettaja oli yli 0,5 promillen humalassa.

Vuonna 2015 moottoriliikenteessä sattui 198 kuolonkolaria, joissa kuoli 222 henkeä. Vakavasti vammautui 51. Lisäksi sattui 59 kevyen liikenteen onnettomuutta, joissa kuoli 30 jalankulkijaa ja 29 pyöräilijää.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) yhteen kokoamat luvut perustuvat varmistuneisiin tietoihin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien viime vuonna tutkimista onnettomuuksista.

Kaiteet ovat merkittävä turvallisuustekijä

Lähes joka neljännen kuolemaan johtaneen onnettomuuden seuraukset olisivat voineet olla lievemmät, mikäli onnettomuuspaikalla olisi ollut keskikaiteet tai kaiteet olisi asennettu paremmin.

– Joskus kaiteet saattavat olla liian matalia tai lyhyitä, mutta yleisimmin ongelma on kaiteiden puuttuminen kokonaan, joko keskikaiteiden tai muidenkin. Uusien, turvallisempien ajoneuvojen yleistymistä odotellessa kaideratkaisuihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Kaiteilla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ajoneuvoista riippumatta, Koisaari huomauttaa.


Lisätietoja:

OTI-vuosiraportti 2015

  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 450 4782
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

16.03.2017