Törkeä rattijuopumus johtaa kuolonkolariin lähes viikoittain

Tiedote 28.4.2017

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Alkoholilla oli osuutta joka neljännessä vuonna 2016 sattuneessa kuolinonnettomuudessa. Ennakkotietojen mukaan kuolemaan johtaneita moottoriliikenteen alkoholionnettomuuksia sattui 48 eli viisi enemmän kuin edeltävänä vuonna. Turmakuljettajista 73 prosenttia ylitti törkeän rattijuopumuksen 1,2 promillen rajan.

Moottoriliikenteen alkoholionnettomuuksissa kuoli viime vuonna 56 henkilöä. Yleensä onnettomuuksissa menehtyi rattijuoppo itse. Lisäksi menehtyi 10 rattijuopon kyydissä matkustanutta henkilöä. Suurimmassa osassa onnettomuuksista ei ollut mukana muita ajoneuvoja, ja sivullisia ei poikkeuksellisesti menehtynyt viime vuonna lainkaan.

Luvut ilmenevät Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ennakkoraportista alkoholionnettomuuksista 2016, joka perustuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkotietoihin.

"Kuolemaan johtaneissa rattijuopumusonnettomuuksissa promillelukemat ovat kovia ja 42 prosentilla oli taustallaan aiempia rattijuopumustuomioita. Kuljettajilla on siis yleensä ollut pitkäaikaisia päihdeongelmia. Tällaisten ajoterveyteen kytkeytyvien ongelmien vähentäminen liikenteessä vaatii useiden viranomaistahojen pitkäjänteistä yhteistyötä" OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari sanoo.

Enemmän huumausainetapauksia, vähemmän nuorten onnettomuuksia

Turmakuljettajista 18:ta epäillään huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta. Heistä kuusi oli käyttänyt muiden aineiden lisäksi myös alkoholia. Huumausainetapauksia oli neljä edellisvuotta enemmän.

Alle 25-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat vuonna 2016 edellistä vuotta vähemmän liikenneonnettomuuksia, mikä näkyi heidän osuutensa laskemisessa myös alkoholionnettomuuksissa. Yleensä nuoret kuljettajat ovat aiheuttaneet rattijuopumusonnettomuuksista yli kolmanneksen, mutta nyt heidän osuutensa oli neljännes. Nousua alkoholionnettomuuksien määrässä tapahtui puolestaan 26–40-vuotiaiden ikäluokassa.

Onnettomuuksia sattui talvikaudella tavallista enemmän

Kuolemaan johtaneet alkoholionnettomuudet ovat painottuneet yleensä voimakkaasti kesäkuukausille. Viime vuonna rattijuopumusonnettomuudet jakautuivat poikkeuksellisesti niin, että puolet kuolinonnettomuuksista sattui kesäkaudella huhti–syyskuun välillä ja puolet talvikaudella.

"Poikkeuksellinen kehitys rattijuoppojen kuolonkolarien jakautumisessa myös talvikaudelle on jatkunut jo muutaman vuoden, mutta näkyi viime vuonna erityisen voimakkaasti. Syytä tälle kehitykselle ei vielä ole tiedossa" OTIn liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen kertoo. "Tilastoista kuitenkin näkee, että talvikautena sattuneissa alkoholionnettomuuksissa oli enemmän yhteenajoja toisten ajoneuvojen kanssa. Kesällä rattijuopot suistuivat yleensä yksinään tieltä kesäyössä" Holopainen kuvailee onnettomuuksien eroja.


Lisätietoja:

OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2016

  • Liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen, p. 040 450 4531
  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, p. 040 450 4700

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi

28.04.2017