Päihdekuskit tappavat sivullisia joka vuosi

Tiedote 23.6.2016

Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Huumeiden vaikutuksen alaisena ajetut kuolonkolarit eroavat alkoholia käyttäneiden kuljettajien onnettomuuksista. Humaltunut kuljettaja menettää henkensä tyypillisesti suistumisonnettomuudessa, jossa ei ole muita osapuolia. Huumausaineita käyttäneet kuljettajat törmäävät alkoholikuskeja useammin muihin ajoneuvoihin. Sivullisia henkilöitä menehtyi kaikissa moottoriliikenteen päihdeonnettomuuksissa 12 vuosina 2010–2014.

Tuoreesta päihderaportista ilmenee, että alkoholionnettomuuksista reilusti yli puolet (63 %) tapahtuu viikonloppuisin, kun taas huumausaineiden alaisena ajetuista onnettomuuksista reilu kolmannes (36 %) ajoittuu viikonlopuille.

– Tämä on todennäköisin syy siihen, että alkoholia käyttäneet kuljettajat törmäävät muihin ajoneuvoihin huumekuskeja harvemmin. Viikonloppuöinä muuta liikennettä on yksinkertaisesti vähemmän, selventää liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen Liikennevakuutuskeskuksesta.

Vuosina 2010–2014 tapahtuneista 1007:stä kuolemaan johtaneesta moottoriajoneuvo-onnettomuudesta noin neljäsosa oli alkoholionnettomuuksia. Vain huumeiden vaikutuksen alaisena ajettiin 45 onnettomuutta. Kymmenen vuotta sitten vastaavalla ajanjaksolla huumeonnettomuuksia sattui 24 vähemmän.

­­– Tapausmäärien nousua voi selittää osaltaan se, että huumausaineet havaitaan tutkinnassa yhä tehokkaammin, Holopainen huomauttaa.

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneista kuljettajista vajaa neljännes oli onnettomuushetkellä ajokiellossa tai vailla ajokorttia, kun vain huumeita käyttäneistä heitä oli lähes kolmannes.

Nuoret kuljettajat alttiita rattijuopumukselle

Vuosina 2010–2014 valtaosa alkoholionnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan. Suurin osa laiminlöi turvalaitteiden käytön. Lähes puolet ajoi ylinopeutta vähintään 30 kilometriä tunnissa. Noin kolmasosalla oli taustalla aiempia rattijuopumustuomioita.

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajetut onnettomuudet painottuivat kesäkuukausille ja viikonloppuöihin. Touko–elokuun välillä onnettomuuksia sattui keskimäärin seitsemän kuukaudessa. Valtaosa onnettomuuksista tapahtui taajaman ulkopuolella.

Sekä alkoholionnettomuuksissa että huumeiden vaikutuksen alaisena ajetuissa kuolonkolareissa onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista noin kolmasosa oli iältään alle 25-vuotiaita. Nuoret kuljettajat ovat pysyneet riskiryhmänä rattijuopumusonnettomuuksissa.

– Nuorten kuljettajien rattijuopumusten ehkäisemiseksi esimerkiksi lääkäreiden kannattaa kiinnittää huomiota ajokykyä arvioidessaan nuoren mahdolliseen päihderiippuvuuteen, liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari sanoo.

Tarkastellulla ajanjaksolla alkoholionnettomuuksissa menehtyi 191 juopunutta kuljettajaa, 53 heidän kyydissään matkustanutta ja 10 toisessa ajoneuvossa matkustanutta. Huumausaineiden alaisena ajetuissa onnettomuuksissa menehtyi puolestaan 41 huumeiden vaikutuksen alaisena ollutta kuljettajaa, 12 heidän kyydissään matkustanutta ja 2 toisessa ajoneuvossa matkustanutta.


#rohkee on nuorille suunnattu rattijuopumuksen vastainen kampanja. Kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto.


Lisätietoja:

VALT Päihderaportti 2016

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 050 306 9884
  • Liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen, puh. 050 409 4977
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
  • Viestintä, puh. 040 450 4700

 


Alkoholionnettomuuksissa kuljettaja on käyttänyt ainakin alkoholia, mutta mahdollisesti myös muita päihteitä.

Huumeiden vaikutuksen alaisena ajetuilla onnettomuuksilla tarkoitetaan onnettomuuksia, joissa kuljettaja on käyttänyt muita päihteitä kuin alkoholia.

Rattijuopumuksella tarkoitetaan tässä tiedotteessa niin alkoholin kuin huumeidenkin vaikutuksen alaisena ajamista.

 

 

23.06.2016