Huumekuskien aiheuttamat kuolonkolarit kasvussa

Tiedote 22.12.2017

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Vuosina 2012–2016 päihdekuskien aiheuttamia kuolemaan johtaneita moottoriliikenteen onnettomuuksia sattui kaikkiaan 276. Määrä vastaa noin kolmannesta kaikista kuolonkolareista. Huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneiden kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet lisääntyivät kolmanneksella edellisestä tarkastelujaksosta.

Tuoreeseen OTI-päihderaporttiin on koottu tiedot kaikista liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2012–2016 tutkimista päihdekuljettajien aiheuttamista kuolonkolareista. Näillä tarkoitetaan sellaisia onnettomuuksia, joissa onnettomuuden aiheuttanut kuljettaja on ollut joko alkoholin, huumeiden, ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden tai näiden yhdistelmän vaikutuksen alaisena.

Huumeiden käyttäjien aiheuttamia onnettomuuksia sattui yhteensä 78 kpl. Määrät ovat nousseet tasaisesti viime vuosina. Tapausmäärien nousua voi selittää osaltaan se, että huumausaineet havaitaan tutkinnassa yhä tehokkaammin.

"Huumekuljettajien aiheuttamat onnettomuudet poikkeavat yksinomaan alkoholin vaikutuksen alaisena ajetuista onnettomuuksista. Huumeturmia tapahtuu liikenteessä tasaisesti pitkin viikkoa ja päiväsaikaan, painottuen kello 12–18 välille. Niin sanotut perinteiset rattijuoppojen kolarit ajoittuvat tavallisemmin viikonloppuihin ja yöaikaan kello 00–06 välille" OTIn liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen analysoi.

Huumekuski on usein nuori

Alkoholia käyttäneiden ja huumekuljettajien aiheuttamissa onnettomuuksissa menehtyi yhteensä vuosina 2012–2016 kaikkiaan 308 henkilöä. Heistä 234 oli päihtyneitä kuljettajia, 60 kyydissä matkustaneita ja 14 toisessa ajoneuvossa olleita sivullisia henkilöitä.

Nuorten kuljettajien osuus on pysynyt päihdeonnettomuuksissa korkeana. Onnettomuuden aiheuttaneista rattijuopoista kolmannes oli alle 25-vuotiaita. Lisäksi nuorten osuus on noussut huumeiden vaikutuksen alaisena ajetuissa onnettomuuksissa, joista peräti 40 prosenttia oli nuorten aiheuttamia.

"Huumekuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrän jatkuva lisääntyminen kertoo, että kyseessä on vakava ajoterveyteen liittyvä ongelma. Erityisen huolestuttavaa on nuorten kuljettajien kasvanut osuus. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi esimerkiksi lääkäreiden kannattaa kiinnittää huomiota ajokykyä arvioidessaan nuoren mahdolliseen päihderiippuvuuteen" painottaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

"Ole #rohkee ja älä päästä kaveria kännissä rattiin. Kerrotaan kaikille, että kännissä tai huumeissa ei ole ok ajaa."

#rohkee on nuorille suunnattu rattijuopumuksen vastainen kampanja. Kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

Lisätietoja:

OTI-päihderaportti 2017

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 050 306 9884
  • Liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen, puh. 040 450 4531
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, puh. 040 450 4700
04.01.2018