Uudet sähköiset liikkumisvälineet tulivat – nopeus, teho ja ajoneuvoluokka ratkaisevat vakuuttamisen

Tiedote 21.4.2016

Liikennevakuutuskeskus

Erilaiset sähköiset liikkumisvälineet tulivat liikenteessä laillisiksi vuoden alusta. Kevään myötä ne tulevat yleistymään katukuvassa. Ennen kuin laitteen hankkii, kannattaa selvittää pitääkö sille ottaa lakisääteinen liikennevakuutus.

Sähköisiä liikkumisvälineitä ovat esimerkiksi sähköiset tasapainolaudat, sähköiset potkulaudat, yksipyöräiset itsestään tasapainottuvat laitteet sekä sähköavusteiset polkupyörät.

Lain mukaan kaikille moottoriajoneuvoille on otettava liikennevakuutus. Suurinta osaa sähköisistä liikkumisvälineistä ei kuitenkaan ole luokiteltu lainsäädännössä moottoriajoneuvoiksi, joten ne rinnastetaan kevyeen liikenteeseen. Poikkeuksena on moottorilla varustettu polkupyörä, jolle on oma moottoriajoneuvoluokka. Epäselvissä tapauksissa laitteen ajoneuvoluokan voi varmistaa laitteen myyjältä tai Trafilta.

Ajoneuvoluokan lisäksi laitteen huippunopeus ja -teho on ratkaisevassa asemassa. Liikennevakuutus on otettava kaikille niille liikkumisvälineille tai ajoneuvoille, joiden teho ylittää 1kW tai huippunopeus on suurempi kuin 25 km/h.

Käytännössä liikennevakuutusta ei oteta jalankulkua avustaville tai korvaaville liikkumisvälineille tai polkemista edellyttäville sähköavusteisille polkupyörille. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös niin sanotut kevyet sähköajoneuvot. Näidenkin laitteiden kohdalla on kuitenkin varmistettava niiden huippunopeus ja -teho.

Liikennevakuutuksen ulkopuolelle jäävien liikkumisvälineiden aiheuttamia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta. "Niitä voi verrata korvauksien osalta esimerkiksi polkupyöriin. Turvaa saa halutessaan vapaaehtoisista vakuutuksista, kuten tapaturma- ja vastuuvakuutuksista" korvauspäällikkö Antti Tuulensuu muistuttaa.

 

Liikennevakuutus pitää ottaa jos

 • Laite kuuluu moottoriajoneuvoihin
 • Huippunopeus on suurempi kuin 25 km/h
 • Teho ylittää 1 kW

Lisäksi

 • Turvaa saa halutessaan vapaaehtoisista vakuutuksista
 • Ota liikennesäännöistä selvää etukäteen
 • Huomioi muut tienkäyttäjät
 • Muista suojavarusteet, kuten kypärä

 

 

Lisätietoja:

Grafiikka vakuuttamisvelvollisuudesta
Usein kysytyt kysymykset, www.lvk.fi/kysyttyaliikkumisvalineista
Trafi: www.trafi.fi/sahkoiset_liikkumisvalineet

 • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543
 • Lakimies Visa Kronbäck, p. 040 450 4259
 • Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671
  etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskus edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

 

21.04.2016