Joka toinen jalankulkijan liikennekuolema tapahtuu suojatiellä

Tiedote 19.9.2016

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tuore raportti osoittaa, että jalankulkijoiden kuolemaan johtaneista onnettomuuksista puolet tapahtui suojateillä vuosina 2010–2014. Niin ikään puolet liikennevakuutuksesta korvatuista jalankulkijan vammautumisista sattui suojateillä.

OTIn raportti käsittelee vuosina 2010–2014 taajamissa tapahtuneita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sekä liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja. Jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustalta löytyy usein havaintovirheitä. Valtaosassa onnettomuuksista moottoriajoneuvon kuljettaja ei havainnut toista osapuolta lainkaan. Havaintovirheitä sattui myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

– Tutussa ympäristössä valppaus voi vähentyä. Muuta liikennettä pitäisi kuitenkin muistaa aina seurata. Lisäksi heijastimia kannattaa käyttää myös valaistuilla alueilla, sillä merkittävä osa jalankulkijoiden onnettomuuksista sattuu pimeään aikaan, OTIn liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola muistuttaa.

Havaintovirheiden lisäksi taajamien onnettomuuksissa esiintyy arviointi- ja ennakointivirheitä. Virheet voivat johtua esimerkiksi liian suuresta tilannenopeudesta suojateiden kohdalla.
– Tämän kaltaisia onnettomuuksia voitaisiin ehkäistä muun muassa suojateitä korottamalla, Sihvola kertoo.


Moottoriliikenteen onnettomuuksissa näkyvät ylinopeus ja alkoholi

Kevyen liikenteen onnettomuuksien lisäksi taajamissa sattui tarkastellulla ajanjaksolla 102 moottoriliikenteen onnettomuutta.

Moottoriliikenteen onnettomuuksissa korostui kuljettajien riskinotto. Taajama-alueilla kuolonkolarin aiheuttaneista kuljettajista suurin osa (64 %) ajoi ylinopeutta vähintään 10 km/h. Kolmannes turmakuljettajista ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuljettajista ja matkustajista kaksi kolmasosaa eli 33 henkilöä ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa heistä 15.

– Moottoriliikenteen osalta taajamien turvallisuutta voidaan parantaa paremmalla nopeuksien hallinnalla eli valvonnalla sekä ajoneuvoteknisin tai rakenteellisin ratkaisuin, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari kertoo.

Vuosina 2010–2014 taajama-alueilla sattui kaikkiaan 247 kuolinonnettomuutta, joissa menetti henkensä 94 jalankulkijaa, 51 pyöräilijää ja 104 moottoriajoneuvon kuljettajaa tai matkustajaa. Liikennevakuutuksesta korvattiin 353 950 taajamassa tapahtunutta omaisuusvahinkoa ja 58 156 henkilövahinkoa.
– Neljäsosa kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla, joten niiden turvallisuuteen on panostettava, Parkkari sanoo.


Lisätietoja:

OTI-taajamaraportti 2016

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 050 306 9884
  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, puh. 040 450 4782
  • Liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola, puh. 040 450 4561
    etunimi.sukunimi@oti.fi
  • Viestintä, puh. 040 450 4700


Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Lue lisää www.oti.fi


OTI tarjoaa tietoa ja lukuja onnettomuuksista myös Twitterissä:
@Onnettomuusdata
www.twitter.com/onnettomuusdata

 

19.09.2016