Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus eduskuntaan – vapaamatkustajaongelma tulisi ratkaista

Tiedote 19.11.2015

Liikennevakuutuskeskus

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus on mennyt tänään eduskunnan käsiteltäväksi. Työtä on tehty pitkään, ja uudistus tuo lakiin huomattavasti lisää selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Tästä huolimatta lakiin on jäämässä ongelma, joka koettelee liikennevakuutuksen maksajien tasavertaisuutta.

Ongelma koskee vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja, joiden selvittelystä ja korvaamisesta on tähän saakka vastannut Valtiokonttori. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi eräät maatalouskoneet sekä alle 15km/h kulkevat moottorityökoneet, kuten trukit. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetuilla ajoneuvoilla on kuitenkin täysi vakuutusturva. Lakiesityksen mukaan vastuu vahingoista siirtyy vuonna 2017 Valtiokonttorilta Liikennevakuutuskeskukselle. Vahinkojen korvaaminen siirtyy siten osaksi liikennevakuutusjärjestelmää, jolloin kustannusten maksajia ovat muut vakuutuksenottajat eli autoilijat ja moottoripyöräilijät.

Tämä ns. vapaamatkustajaongelma olisi ratkaistavissa siten, ettei poikkeuksia vakuuttamisvelvollisuuteen enää olisi. Tällöin kyseiset ajoneuvot siirtyisivät normaalisti vakuuttamisvelvollisuuden piiriin muiden ajoneuvojen tavoin. Tämä selkeyttäisi samalla rajanvetoa esimerkiksi vastuuvakuuttamisen suhteen, kun ajoneuvolla olisi oltava voimassa oleva liikennevakuutus, josta korvauksia haetaan.

– Vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamiselle ei ole enää perusteita, kun vastuut siirtyvät osaksi liikennevakuutusjärjestelmää. Ei ole oikein, että autoilijat ja muut vakuutuksen ottajat maksavat viimekädessä näiden muiden ajoneuvojen aiheuttamat vahingot, johtaja Janne Jumppanen Liikennevakuutuskeskuksesta painottaa.

Eduskunnalla on edelleen mahdollisuus vaikuttaa kokonaisuudistuksen sisältöön ja varmistaa liikennevakuutuksen ottajille tasa-arvoinen kohtelu.

– Pääosin kokonaisuudistuksessa on tehty hyvää työtä. Tulemme saamaan entistä selkeämmän ja johdonmukaisemman lain, joka koskettaa lähes kaikkia suomalaisia. Toivottavasti myös vapaamatkustajaongelma ratkaistaan. Lisäksi laissa pitäisi olla paremmat puuttumiskeinot vakuutuksen laiminlyöntitilanteisiin, jotta vakuutusjärjestelmä olisi tehokas ja tasapuolinen kaikille, Jumppanen sanoo.

Lisätietoja:

  • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543
  • Lakimies Visa Kronbäck, p. 040 450 4259
  • Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskus edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

 

19.11.2015