Alkuvuoden liikenneonnettomuustilastot synkimmät viiteen vuoteen

Tiedote 18.5.2015

Liikennevakuutuskeskus
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan tämän vuoden alusta huhtikuun loppuun mennessä sattui 78 kuolinonnettomuutta, joissa kuoli 81 henkilöä. Onnettomuuksien määrä oli vastaavalla ajanjaksolla suurin viiteen vuoteen. Onnettomuuksien määrät kohosivat niin kevyessä liikenteessä kuin moottoriliikenteessäkin.

Moottoriliikenteessä tapahtui alkuvuonna 61 onnettomuutta, joissa menetti henkensä 64 ihmistä. Suurin osa (82 %) onnettomuuksista sattui henkilöautoille. Alle 25-vuotiaiden kuljettajien osuus korostui selvimmin. Nuorten kuljettajien osuus kaikista onnettomuuksista oli lähes neljännes (24 %), joten aiempien vuosien hyvä kehitys vaikuttaa toistaiseksi kääntyneen.

Kevyessä liikenteessä sattui alkuvuonna 17 onnettomuutta, joissa kuoli neljä pyöräilijää ja 13 kävelijää. Uhreista yli puolet oli iäkkäitä, yli 64-vuotiaita. Kevyen liikenteen osuus kaikista alkuvuoden kuolinonnettomuuksista oli 22 %.

– Ennakkotietojen tapausmäärät ovat kuitenkin tilastollisesti pieniä, joten niistä ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Voidaan kuitenkin todeta, että erityyppisten onnettomuuksien lisääntyminen viittaa siihen, että ongelmat ovat monisyisiä, jolloin niiden ratkaiseminen vaatii laajaa yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, painottaa Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Alkuvuonna sattui keskimääräistä enemmän suistumisonnettomuuksia, joita oli lähes kolmannes (33 %) kaikista moottoriliikenteen onnettomuuksista.

– Suistumiset tapahtuvat tyypillisesti alemmalla tieverkolla. Alkuvuonna erikoista oli tämäntyyppisten onnettomuuksien lisääntyminen valta- ja kantateillä, joilla yleensä sattuu enimmäkseen kahden ajoneuvon kohtaamisonnettomuuksia. Kohtalokkaisiin seurauksiin vaikutti keski- ja reunakaiteiden puute useilla tieosuuksilla, kertoo yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Tilannetta selittää osittain myös vanha autokanta, sillä ajonvakautusjärjestelmä on vähentänyt uudempien autojen tieltä suistumisia. Suomen henkilöautokannasta puolet on vähintään kymmenisen vuotta vanhoja. Alkuvuonna peräti 90 % onnettomuuden aiheuttaneista henkilöautoista kuului tähän kannan vanhempaan puoliskoon. Viidenneksessä tapauksista henkilöauto oli vähintään 20 vuotta vanha, eli ns. romutusikäinen.

Lisätietoja:

VALT-ennakkoraportti I/2015 sekä kokonaisluvut tutkijalautakunnittain

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 040 450 4627
  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, puh. 040 450 4782
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
  • Viestintä, puh. 040 450 4700

 

18.05.2015