Suuri turvallisuuskokous kokosi sidosryhmät pohtimaan tiedon merkitystä liikenneturvallisuudelle

Uutinen 18.10.2016

Onnettomuustietoinstituutti (OTI)


Onnettomuustietoinstituutin (OTI) kerran kolmessa vuodessa järjestämä suuri turvallisuuskokous pidettiin 14.10. Helsingissä. Tilaisuus kokosi yhteen satoja liikenneturvallisuuden parissa työtä tekeviä henkilöitä, niin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien jäseniä kuin muita OTIn läheisiä sidosryhmiä.

Teemana oli tänä vuonna se, miten tieto konkreettisesti lisää turvallisuutta.

Tiedon hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä

Onnettomuustietoinstituutti koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. OTIn tietopalvelu tarjoaa tilastoista saatavaa tietoa hyödynnettäväksi liikenneturvallisuuden edistämisessä.

Poliisi hyödyntää onnettomuustutkinnasta saatavaa tietoa monin tavoin. Liikennevalvontaa suunnataan kohteisiin, jotka ovat tulleet ilmi tutkinnassa. "Muun muassa laitehankinnoissa pyritään siihen, että välineet auttaisivat torjumaan tutkinnassa kaikkein vaarallisimmiksi tunnistettuja riskitekijöitä", kertoi poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisihallituksesta.

Myös tieverkon liikenneturvallisuustoimenpiteistä vastaavat ELY-keskukset käyttävät onnettomuustutkinnasta saatavaa tietoa toimintansa kohdentamiseen. Käytännön toimenpiteisiin kuuluu muun muassa nopeusrajoitusten asettamisen, suojateiden ylläpidon ja vesakon raivausten kaltaisia tehtäviä. ELY-keskusten liikenneturvallisuustyöstä oli kertomassa Uudenmaan ELY-keskuksen johtaja Tuovi Päiviö.

Liikenneturva edistää turvallisuutta osaltaan jakamalla tietoa ja vaikuttamalla ihmisten asenteisiin. Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen korosti, että "asiantuntevalla tiedolla voidaan kilpailla aavisteluja ja perustelemattomia mielipiteitä vastaan".

Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää korosti, että liikennekuolemien ja -vammautumisten vähentämiseksi tavoitteiden mukaisesti tarvitaan monien toimijoiden yhteistyötä.

Lisäksi Heikki Haapakallio Uudenmaan tutkijalautakunnasta ja osastopäällikkö Noora Airaksinen Sito Oyj:stä esittelivät tilaisuudessa OTIn aineistoista tuotettuja tapaustutkimuksia ja tutkimusraporttia.

Jokaisella on merkittävä osa liikenneturvallisuuden edistämisessä

Turvallisuuskokouksen avannut Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen muistutti, että liikenteen automatisaatiosta ja muista tulevaisuuden kehityssuunnista huolimatta ihminen tulee aina olemaan liikenteessä merkittävässä osassa. "Turvallisuutta voidaan edistää huomioimalla toisemme liikenteessä", Jalonen kiteytti.


OTI ja sidosryhmät kiittävät liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntia tärkeän ja vaativan työn hoitamisesta.

 

  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari esitteli tilaisuudessa OTIn liikenneturvallisuustyötä.
  • Katso turvallisuuskokouksessa julkistettu video, joka kertoo Onnettomuustietoinstituutista ja siitä kuinka tieto lisää turvallisuutta.

 

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa muiden liikennevahinkotilastojensa lisäksi. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

 

18.10.2016