Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus astuu voimaan vuoden alusta

Tiedote 17.6.2016

Liikennevakuuttamiseen lisää selkeyttä

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus selkiyttää olemassa olevaa sääntelyä ja vähentää sen tulkinnanvaraisuutta vuoden 2017 alusta alkaen. Lakimuutos tuo monia käytännön muutoksia esimerkiksi liikennevakuutuksen laiminlyötiin, vahinkohistoriaan ja vahingonkärsineen oikeusturvaan liittyen.

Modernimmassa laissa korjataan nykylain puutteita ja varaudutaan samalla myös tulevaisuuden muutoksiin, esimerkiksi ajamisen automatisaation lisääntymiseen. Lain perusperiaatteet pysyvät kuitenkin ennallaan.

Vakavammat seuraukset vakuutuksen laiminlyönnistä

Lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnistä tulee jatkossa nykyistä vakavammat seuraukset. Mikäli ajoneuvolle ei ole otettu liikennevakuutusta, se on käyttökiellossa ja rekisterikilvet voidaan ottaa pois. Tämä koskee myös ulkomaisia ajoneuvoja, joilla ei ole Suomessa voimassaolevaa liikennevakuutusta.

Mikäli liikennevakuutus on laiminlyöty, Liikennevakuutuskeskus perii hoitamatta jääneestä vakuutuksesta takautuvasti laiminlyöntimaksun nykyiseen tapaan. Laiminlyöntimaksut tulevat kuitenkin nousemaan tuntuvasti nykytasosta.

"On myös hyvä muistaa, että vakuutuksen laiminlyönyt ajoneuvon omistaja jää ilman korvauksia mahdollisessa onnettomuustilanteessa, oli kyseessä sitten henkilö- tai omaisuusvahinko. Liikennevakuutuskeskus korvaa vain syyttömälle osapuolelle aiheutuneet vahingot", korvauspäällikkö Antti Tuulensuu selventää korvauskäytäntöä.

Vakuutusyhtiö velvoitetaan myös tulevaisuudessa ottamaan huomioon vahinkohistorian vaikutus yksityishenkilöiden liikennevakuutuksen maksuihin.

"Uudistuksen myötä vakuutusyhtiöt voivat ottaa vahinkohistorian joustavammin huomioon myös esimerkiksi tilanteissa, joissa perheellä on useampi ajoneuvo tai ajoneuvo on hankittu yrityksen nimiin. Tämä mahdollistaa yhtiöille asiakkaiden tarpeita vastaavan tuotekehityksen nykytilannetta paremmin", johtaja Janne Jumppanen konkretisoi.

Korvauskäsittelyyn ketteryyttä

Liikennevahinkojen käsittelyyn ja korvausprosessiin on tulossa parannuksia. Vahinkojen käsittelyyn ja korvausten maksamiseen on tehty tarkempi määräaikoja koskeva sääntely. Tämä kohentaa asiakkaiden turvaa entisestään.

Myös vakuuttamisvelvollisuuteen tulee joitakin muutoksia, kun liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei tarvitse enää liikennevakuuttaa. On kuitenkin hyvä huomata, että vakuutus pitää tällöin erikseen irtisanoa. Vastaavasti Trafille ilmoitetun liikennekäyttöönoton jälkeen liikennevakuutus on otettava erikseen.

Nykyisin Valtiokonttorin vastuulla olevat vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen korvaukset siirtyvät lakimuutoksen myötä Liikennevakuutuskeskukselle.

Muutoksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä lain voimaantuloa.


Lisätietoja:

  • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543
  • Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, p. 040 450 4259
  • Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

 

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskus edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

 

17.06.2016