Mopoauto-onnettomuuksista käynnistetään perusteellisempi tutkimus

Tiedote 14.4.2014

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Mopoautoille tapahtuvista liikenneonnettomuuksista käynnistetään laajempi tutkimus. Mukaan otetaan kaikki henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet, joissa mopoauto on ollut osallisena. Kenttätyön tekevät maamme alueelliset liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat.

"Perusteellista lisätietoa onnettomuuksista ja niiden taustoista tarvitaan kovasti. Mopoautoilu on melko uusi ilmiö eikä niille tapahtuvista onnettomuuksista ole juurikaan tutkimustietoa," sanoo onnettomuustutkinnan johtaja Kalle Parkkari Liikennevakuutuskeskuksesta.

"Tutkijalautakunnat tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet mopoauto-onnettomuudet, mutta koska niitä on määrällisesti vähän, selvä kokonaiskuva mopoautoilun riskeistä puuttuu."

Nyt tavoitteena on selvittää erityisesti mopoauto-onnettomuuksien riskien erityispiirteet. Tältä pohjalta on mahdollista tehdä tarvittavia parannusehdotuksia. Tutkinnassa kiinnitetään huomiota mm. kuljettajan ikään, ajokokemukseen ja ajo-oikeuteen, turvavöiden käyttöön sekä mopoauton kuntoon, passiiviseen turvallisuuteen ja mahdolliseen viritykseen.

Mopoautoilla moninkertainen onnettomuusriski Mopoautojen määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vuoden 2013 lopussa niitä oli noin 8 000 kpl. Määrä on lisääntynyt tuhannen kappaleen vuosivauhtia. Vakuutusyhtiöt korvasivat liikennevakuutuksista vuonna 2012 yhteensä 735 mopoautovahinkoa, joissa 2 kuoli ja 146 hengelle sattui henkilövahinkoja. Onnettomuuksista 430 oli mopoautoilijan aiheuttamia ja 305 onnettomuudessa mopoauto oli onnettomuuden vastapuolena.

Samana vuonna korvattiin mopojen liikennevahinkoja yhteensä 4 988 kpl, joista 3 563 kpl oli mopoilijan aiheuttamia. Kaikista mopovahingoista 2 837 oli henkilövahinkoja.

Ajoneuvokantaan ja vakuutusten määrään suhteutettuna vuonna 2012 mopoautoille tapahtui 88 liikennevahinkoa tuhatta mopoautoa kohden. Vastaava luku mopoilla oli 21 liikennevahinkoa tuhatta mopoa kohden ja henkilöautoilla 31 liikennevahinkoa tuhatta henkilöautoa kohden.

Mopoautojen liikennevahinkoihin suhteutettu määrä oli siis yli nelinkertainen mopoihin verrattuna ja lähes kolminkertainen henkilöautoihin verrattuna.

Henkilövahingoissa suhdeluvut olivat lähempänä toisiaan: mopoautoilla 17 henkilövahinkoa tuhatta mopoautoa kohden, mopoilla 13 ja henkilöautoilla hieman alle 5 henkilövahinkoa tuhatta ajoneuvoa kohden.

Pirkanmaalla kolme kuolinonnettomuutta

Kaikki viimeisimmät mopoautojen kuolinonnettomuudet ovat tapahtuneet Pirkanmaalla, kertoo Pirkanmaan tutkijalautakunnan käyttäytymistiedejäsen Matti Joki. Vuonna 2012 valtatien risteyksessä rajussa törmäyksessä menehtyivät nuori mopoauton kuljettaja ja matkustaja. Tämän vuoden alkupuolella ikääntynyt mopoautoilija kuoli ajettuaan liukkaalla talvikelillä kuorma-auton eteen valtatien risteyksessä. "Yhteenajossa mopoauton kevyt rakenne ei suojaa kuljettajaa eikä matkustajaa", Matti Joki tähdentää.

Tampereen teknillisessä yliopistossa on valmistumassa Roni Utriaisen kandidaatintyö, jossa hän on selvittänyt 16-18-vuotiaiden nuorten kokemuksia mopoautoilusta ja sen turvallisuudesta. Työn päätavoitteena on selvittää, miten mopoautoilun turvallisuutta voitaisiin parantaa.

"Kyselyyn vastanneet eivät kokeneet mopoautoa turvalliseksi, vaan pitivät henkilöautoa turvallisempana. Mopoauton nopeutta he pitivät liian alhaisena muun liikenteen kannalta ja muiden suhtautumista mopoautoon ongelmana", Utriainen kiteyttää. Ajo- ja teoriatunteja haastatellut pitivät hyödyllisinä, mutta niitä saisi olla enemmän. Nuoret miehet toivoivat ajotunteja liukkaalla ajoharjoitteluradalla, mutta naisia se ei kiinnostanut.

Nuoret toivoivat turvatyynyjä kaikkiin mopoautomalleihin ja mopoautojen nopeusrajoituksen nostamista, mikä vähentäisi vaarallisia ohituksia. Mikäli henkilöauton ajo-oikeus alennettaisiin 16 vuoteen, nuorten arvion mukaan turvattomampi mopoautoilu vähenisi. Haastatelluista 80 % sanoi käyttävänsä turvavyötä.

Mopoautojen määrissä isot alueelliset erot

Eniten mopoautoja Trafin viime vuoden tilaston mukaan on tällä hetkellä Pirkanmaalla (1 537 kpl), Uudellamaalla (1 411 kpl), Varsinais-Suomessa (1 146 kpl) ja Satakunnassa (1 127 kpl).

Asukasmäärään suhteutettuna mopoautot ovat kuitenkin yleisimpiä Satakunnassa, 5 mopoautoa tuhatta asukasta kohden. Seuraavina ovat Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa, molemmissa 3 mopoautoa tuhatta asukasta kohden.

Suomen kunnista eniten mopoautoja on rekisteröity Porissa (499 kpl), Tampereella (424 kpl), Espoossa (224 kpl) ja Seinäjoella (220 kpl).

Trafille vuonna 2009 tehdyn kyselytutkimuksen pohjalta on päätelty, että hieman yli puolet mopoauton käyttäjistä on alle 18-vuotiaita. Suomessa mopoautoa saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt, jolla on mopoauton kuljettamiseen oikeuttava ajo-oikeus (AM121). 19.1.2013 jälkeen hyväksytyllä M-luokan kuljettajatutkinnolla (mopokortti) ei voi ajaa mopoautoa.

Lisätietoja

  • Onnettomuustutkinnan johtaja Kalle Parkkari, 050 306 9884
  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, 040 708 2879
23.03.2015