Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia liikennevakuutuksesta

Viimepäivinä on käyty keskustelua liikennevakuutusten bonusjärjestelmästä sekä parhaillaan lausuntokierroksella olevan liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksen vaikutuksista esimerkiksi moottoripyörien vakuutusmaksuihin. Alle on koottu muutamia tarkentavia tietoja liikennevakuutusmaksuihin liittyen.

Mistä liikennevakuutusmaksu muotoutuu?
Vakuutusyhtiön pitää pyrkiä siihen, että asiakkaan vakuutusmaksu vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan riskiä. Yleisesti ottaen vakuutusmaksu muodostuu a) vakuutettavan ajoneuvon riskistä ja sen lisäksi b) vakuutuksenottajan omasta riskistä. Käytännössä tämä on ainoa keino tehdä vakuutusmatemaattisia päätelmiä toteutuneista vahingoista.

Miten liikennevakuuttamisen bonusjärjestelmä toimii nykyisin?
Vakuutusyhtiöillä on omat bonustaulukkonsa, joita sovelletaan yksityishenkilöiden vakuutuksiin. Yhtiö tekee jokaiselle vakuutuksenottajalle riskiarvion hänen oman vahinkohistoriansa perusteella, ja tämä vaikuttaa osaltaan vakuutuksen hinnoitteluun. Yleisesti voidaan sanoa, että kun vahinkoja ei tapahdu, bonukset karttuvat ja vakuutusmaksu pienenee.

Miten riskilaskelmat tehdään?
Se miten laskelmat tehdään eri yhtiöissä, on vapaata kilpailulle. Yhtiö päättää itse, miten se toteuttaa riskivastaavuuden. Yhtiöt käyttävät riskin arvioimisessa mm. tilastotietoa siitä, miten eri ajoneuvoluokille on aiheutunut vahinkoja. Periaatteena on, että sen joka vahinkoja aiheuttaa, on myös osallistuttava niiden rahoittamiseen.

Miksi vahinkoja aiheuttaneella pitää olla suurempi vakuutusmaksu?
Lainsäädännön mukaan kunkin vakuutuksenottajan omien vahinkojen tulee vaikuttaa hänen vakuutusmaksuunsa. Tämä kannustaa turvalliseen ajamiseen ja sillä on vaikutusta yleisesti kaikkien liikenneturvallisuuteen. Tästä syystä yhtiöt keräävät ja siirtävät vahinkohistoriatietoja, jotta vahingot voidaan ottaa huomioon yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Tietoja käytetään vakuutuksenottajan vakuutuksen hinnoittelussa.

Onko ajoneuvojen riskivastaavuuden laskemisperiaatteisiin tulossa muutoksia liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa?
Uudistuksessa ei ole tulossa muutoksia siihen, kuinka ajoneuvojen riskivastaavuus lasketaan. Vakuutuksen maksu määrätään nykyisinkin vakuutettavaan riskiin liittyvien tekijöiden perusteella. Esimerkiksi moottoripyörien vahingoissa korostuvat kuljettajien henkilövahingot, jotka saattavat olla erittäin kalliita. Tällä on luonnollisesti oma vaikutuksensa myös vakuutuksen hinnoitteluun. Kukin vakuutusyhtiö arvio kuitenkin riskin itsenäisesti ja päättää itse hinnoittelutekijänsä.

LISÄTIETOJA:
http://www.lvk.fi/fi/vakuuttamisvelvollisuus/

Liikennevakuutuskeskus

  • Johtaja Janne Jumppanen, p. 040 450 4543
  • Yhteyspäällikkö Lauri Linna, p. 040 450 4591
  • Korvauspäällikkö Antti Tuulensuu, p. 040 450 4671
  • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa, p. 040 450 4636
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

 

23.03.2015