Kevyessä liikenteessä kuoli vuonna 2014 aiempaa enemmän ihmisiä – moottoriliikenteessä uhrit sen sijaan vähenivät

Tiedote 13.1.2015

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT

Tieliikenteen kuolinonnettomuuksien kehitys jakaantui vuonna 2014 kahteen suuntaan. Moottoriliikenteessä kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät 17 %, mikä näkyi erityisesti henkilöauto-onnettomuuksien vähenemisenä. Kevyen liikenteen kuolinonnettomuudet lisääntyivät kuitenkin huolestuttavasti.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat viime vuonna 220 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 241 henkilöä. Onnettomuuksista tehty ennakkoraportti osoittaa, että moottoriliikenteessä tapahtui viime vuonna myönteistä kehitystä erityisesti henkilöautojen aiheuttamien onnettomuuksien osalta.

- Henkilöautojen suistumisonnettomuudet vähenivät 21 % edellisvuoteen nähden. Osaltaan tähän on vaikuttanut ajonvakautusjärjestelmien kehittyminen ja yleistyminen, Liikennevakuutuskeskuksen yhteyspäällikkö Tapio Koisaari arvioi.

Moottoripyörien ja mopojen onnettomuudet eivät kuitenkaan vähentyneet samaan tapaan. Kuolemaan johtaneita moottoripyöräonnettomuuksia oli kaksi edellisvuotta vähemmän ja mopo-onnettomuuksien osalta tilanne pysyi ennallaan.

- Turvallisuuskehitys on hitaampaa suojattomampien ajoneuvojen osalta. Törmäystilanteessa suojaavan korirakenteen merkitys on keskeinen. Huonon lähtötilanteen lisäksi näiden ajoneuvojen turvalaitekehityksen tahti on kohtalaisen hidas.

Kevyessä liikenteessä suunta hitaasti huonompaan

Kevyessä liikenteessä kuolemaan johtaneet onnettomuudet lisääntyivät edellisvuoteen nähden kahdella vuonna 2014. Kaikkiaan kevyen liikenteen onnettomuuksissa menehtyi 58 henkilöä.

- Kokonaistilanne muuttuu hitaasti huonompaan suuntaan. Onnettomuuksien vähentämiseksi autoilijoiden on erittäin tärkeää olla valppaana taajamissa, ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on kiinnitettävä huomiota myös näkyvyyteensä, eli muun muassa heijastimen käyttöön, Koisaari muistuttaa.

Vaikka kevyen liikenteen onnettomuuksissa korostuvat havaintovirheet, myös liikennesääntöjen noudattaminen on keskeistä.

Kuolinonnettomuuksia eniten Uudellamaalla

Eniten kuolinonnettomuuksia tapahtui asukaslukuun nähden Etelä-Pohjanmaalla, jossa onnettomuuksissa menehtyi kaikkiaan 20 henkilöä. Lukumääräisesti eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli Uudellamaalla (37 henkilöä).

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät eniten Varsinais-Suomessa, jossa niitä oli 10 edellisvuotta vähemmän. Myös Pirkanmaalla mentiin parempaan suuntaan, jossa onnettomuudet vähenivät seitsemällä.

Pohjanmaalla onnettomuudet kasvoivat prosentuaalisesti eniten – niitä oli yli nelinkertainen määrä vuoteen 2013 nähden. Viime vuoden onnettomuudet sattuivat pääosin loppuvuonna. Huiman kasvun taustalla on vuoden 2013 hyvä tilanne, tuolloin Pohjanmaalla sattui vain kaksi kuolinonnettomuutta.

Tarkasteltaessa kuolinonnettomuuksia ikäluokittain, onnettomuuksien aiheuttajat vähenivät kaikissa ikäryhmissä melko tasaisesti. Hitainta myönteinen kehitys oli nuorten, eli alle 25-vuotiaiden ja vanhimpien, eli yli 65-vuotiaiden ryhmissä.

Lisätietoja

Liikenneonnettomuuksien tutkintalautakuntien ennakkoraportti vuodesta 2014 sekä alueelliset kokonaisluvut.

  • Yhteyspäällikkö Tapio Koisaari, p. 040 708 2879
  • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884
  • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen, p. 040 450 4676
    etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
23.03.2015